Mångårig erfarenhet i tillväxt, med stark ägare

 
Med mer än 40 års erfarenhet står Rullpack idag starkt. Verksamheten växer och utvecklas kontinuerligt – en riktning som står fast.

Infrastruktur för fortsatt tillväxt finns redan idag både med avseende på befintliga lokaler och byggbar mark.

Tillverkningsenhetens placeringsort mitt i "polymer valley" säkerställer försörjning av utbildad arbetskraft för plasttillverkningen.