Certifieringar ISO-standard

Rullpack certifiering

Vi är certifierade enligt standarderna

Klicka på länkarna för pdf-versioner av certifikaten.

Kvalitetspolicy

Eftersom kvalitet är ett av Rullpacks kärnvärden skall bolaget på detta område rankas som ledande bland våra kunder.

Läs hela Kvalitetcpolicyn här.

Miljöpolicy

Rullpack AB skall i sitt arbete

  • Sträva efter att vara marknadsledande inom vårt kompetensområde avseende resurshushållning och därmed säkerställa att vår polyetenproduktion ger minsta möjliga miljöpåverkan
  • Använda tillämpbar teknologi för produktdesign och produktionsteknologi med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Sträva efter att förbättra miljösystemet och regelbundet och systematiskt utvärdera miljöarbetet.
  • Uppfylla miljölagstiftningens krav.