Nya produkter

2018-02-09
Rullpack fortsätter utvecklingen av produktportföljen.

Rullpack fortsätter utvecklingen av produktportföljen och fokuserar nu på tre materialgrupper av polyeten - fossil och biobaserad nyråvara samt återvunnet material. Produkter av nedbrytbart och komposterbart material utgår ur sortimentet.

Kunderna kan på så sätt tillsammans med Rullpack hitta de bästa hållbara och klimatekonomiska lösningarna som fyller sin funktion, fungerar i hela kedjan och slutligen kan återvinnas.