AB Plasta förvärvar Rullpack AB

2019-02-28
Rullpack AB i Reftele och AB Plasta i Vilnius, Litauen, har gått samman för att skapa en ledande leverantör och partner inom säckar, påsar och kassar.

AB Plasta förvärvar Rullpack AB

Rullpack AB i Reftele och AB Plasta i Vilnius, Litauen, har gått samman för att skapa en ledande leverantör och partner inom säckar, påsar och kassar. Plasta är en ledande aktör på marknaden och ett av de största företagen inom Europa med fokus på säckar, påsar och kassar av 100% på återvunnen konsumentplast. Plasta har ca 500 anställda vid sin fabrik i Vilnius, Litauen. Rullpack är den ledande aktören i Norden med fokus på produkter baserade på traditionell, biobaserad och återvunnen plast. Gemensamt kommer bolagen att nå en omsättning på ca 500 Mkr.

 

Genom affären skapas en aktör som på allvar tillvaratar trenderna i marknaden och är redo att ytterligare driva på det ökade intresse och fokus på återvunnen och biobaserad plast. Via Rullpack skapas en logistikfördel för Plastas produkter producerade för den nordiska marknaden samt kunskap om biobaserad plast. Plasta i sin tur bidrar med decennier av kunskap kring återvinning av plast och öppnar upp en större exportmarknad för Rullpack.  

 

Fabriken i Reftele kommer att utvecklas vidare genom investeringar i produktion och satsningar för att skapa en lager och logistikbas för Plasta i Norden. Ledningen i Rullpack driver bolaget vidare såsom tidigare och det starka varumärket i Rullpack kvarstår och skall byggas vidare. 

 

”I Rullpack har vi funnit ett fint bolag med en historik av hög kvalitet i både produkter och leveranser. Vi vill fortsätta att bygga på Rullpacks framgångsrika strategi genom ett kontinuerligt produktutvecklings- och miljöarbete för att säkerställa kundernas och framtidens krav. Verksamheten har stora möjligheter i framtiden och vi har ambitionen att skapa tillväxt för att ytterligare stärka bolagets position” säger Vytas Poderis, VD för Plasta.

 

I samband med affären lämnar Holtback Group AB som ägare till Rullpack men kommer att kvarstå som fastighetsägare till fabriken i Reftele. ”Rullpack har utvecklats väldigt fint och sedan vårt förvärv 2007 har verksamheten vuxit kontinuerligt under lönsamhet. Trenden i marknaden är tydlig med ökat intresse för återvunnen och biobaserad plast och genom affären skapas en väldigt stark aktör som gemensamt kan erbjuda bättre lösningar för kunderna. Med gemensamma resurser ser vi med tillförsikt på hur Rullpack kan växa vidare.” säger Johan Burenius, VD för Holtback Group AB.